Liên hệ

Liên hệ với
Galina Premium Hotel

+84 2583 839 999
+84 901 7000 89
[email protected]

Địa chỉ

05 Hùng Vương, P. Lọc Thọ. TP. Nha Trang
Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

Gửi tin nhắn đến chúng tôi

(*) Thông tin bắt buộc phải có
BOOKING  
Tiếng Việt

Call Now